Tomislav Ramljak
  • 10/10/2023
  • Vikarijat Osijek, Dvorana CSC-1

Centar za sigurniji internet

Predavanje o Centru za Sigurniji Internet Hrvatska na ovoj konferenciji će pružiti dublji uvid u našu misiju i rad na promicanju sigurnosti na internetu za djecu i mlade. Svakako će sudionici saznati više o našim inicijativama i projektima usmjerenima na edukaciju roditelja, učitelja i djece o sigurnom korištenju digitalnih tehnologija. Također ćemo istražiti naše partnerske aktivnosti s relevantnim institucijama, udruženjima i stručnjacima u području zaštite djece online, a kroz praktične primjere i studije slučaja, dobit ćete uvid u naše napore za stvaranje sigurnijeg online okoliša za buduće generacije.