Zlatan Morić
  • 11/10/2023
  • Vikarijat Osijek, Dvorana CSC-2

Napredne tehnološke prijetnje sigurnosti djece na Internetu: Deepfake i umjetna inteligencija kao izazovi

S fokusom na duboki uvid u suvremene tehnološke prijetnje koje predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost djece na internetu, Zlatan će se fokusirati na dva kljična aspekta - deepfake tehnologiju i ulogu umjetne inteligencije u ovim prijetnjama. Deepfake tehnologija omogućuje stvaranje visoko realističnih lažnih audio i video sadržaja, često s namjerom zloupotrebe ili manipulacije. Predavanje će istražiti kako se deepfake tehnologija koristi za stvaranje obmanjujućeg sadržaja koji može ozbiljno ugroziti privatnost i sigurnost djece. Također će razmotriti načine prepoznavanja deepfake sadržaja i strategije zaštite od ovih prijetnji, a kada je riječ o umjetnoj inteligenciji predavanje će ponuditi saznanja kako prepoznati znakove AI generiranog sadržaja i kako zaštiti djecu od ovakvih prijetnji.