Lucija Vejmelka
  • 11/10/2023
  • Vikarijat Osijek, Dvorana CSC-2

Odrastanje u digitalno doba: digitalna otpornost i uloga roditelja

Digitalna otpornost polazi od pretpostavke da djeca (kao i odrasli) mogu imati koristi od pogrešaka i rizika koje doživljavaju online. Digitalna otpornost se temelji upravo na značaju iskustva rizika na način da uključenost u rizično online ponašanje može biti ključno kod prilagodbe na sigurno i konstruktivno korištenje interneta i jedna je od ključnih vještina za ostvarivanje digitalne dobrobiti. Izgradnja digitalne otpornosti učinkovit je način da se osigura da su djeca sigurnija na internetu i da mogu imati koristi od prilika koje nudi internet. Digitalna otpornost zapravo je isto što i "klasična” otpornost samo je primijenjena na interakciju djece dok su na internetu. Istraživanja pokazuju da ranjivosti djece na internetu mogu doprinjeti mnogi čimbenici što je nerijetko povezano s ranjivostima djeteta i čimbenicima rizika koji su prisutni i u offline svijetu. Po definiciji digitalna otpornost je sposobnost razvijanja konstruktivnih odgovora u rizičnim online situacijama a uključuje prepoznavanje, upravljanje i oporavak kao i unapređenje digitalnih kompetencija nakon doživljenih online rizika koje omogućuju sigurnije korištenje interenta u budućnosti. Ponašanje i uloga roditelja u izgradnji digitalne otpornosti vrlo je značajna. Na primjer, restriktivna roditeljska medijacija kod korištenja interneta negativno utječe na dječje digitalne vještine, te da je manja vjerojatnost da će djeca kojoj je dana sloboda da se samostalno koriste internetom, uz aktivnu podršku roditelja, sudjelovati u štetnim i rizičnim aktivnostima u online aktivnostima. Prezentacija će prikazati preliminarne rezultate nacionalnog istraživanja s roditeljima DeShame2 Hrvatska provedenog u Centru za sigurniji internet, a osim podataka o roditeljskom korištenju internet prezentirati će se i rezultati o roditeljskom nadzoru nad korištenjem interneta kod djece kao i obilježja razgovor između roditelja i djece o ponašanju na internetu.