Počasni član

Počasni član je fizička ili pravna osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito doprinijela ostvarivanju ciljeva HIKS-a.
O počasnom članstvu odlučuje Skupština na prijedlog Predsjednika.