Novosti

Rezultati okruglog stola: "Sigurnost u digitalno doba: Analiza implikacija novog zakona o kibernetičkoj sigurnosti"

Okrugli stol, kojeg je moderirao Boris Bajtl, dopredsjednik HIKS-a, okupio je ugledne stručnjake iz područja kibernetičke sigurnosti, prava i javnog sektora, uključujući predstavnika Centra za kibernetičku sigurnost..

HIKS ulazi u strateško partnerstvo s GCA za unapređenje hrvatskog ekosustava kibernetičke sigurnosti

Global Cyber Alliance (GCA) i Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost (HIKS) sklopili su partnerstvo za unapređenje kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj.

Digitalizacija i kibernetička sigurnost kritične infrastrukture

Digitalna transformacija je ključ za efikasno upravljanje sustavima kritične infrastrukture i pametnim gradovima. Provedena na pravi način, digitalizacija povećava kvalitetu i pouzdanost usluga, smanjuje gubitke i operativne troškove te povećava ukupnu efikasnost sustava.

Novi član HIKS-a: Schneider Electric

Hrvatski Institut za kibernetičku sigurnost ponosno predstavlja svog novog člana: Schneider Electric

Započelo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. 

Ovim se Zakonom uspostavlja okvir strateškog planiranja i odlučivanja u području kibernetičke sigurnosti te utvrđuju nacionalni okviri upravljanja kibernetičkim incidentima velikih razmjera i kibernetičkim krizama. Kao takav, ovaj je zakon ključan za unapređenje digitalne sigurnosti naše zemlje.