Tea Čičić

  • Centar za sigurniji internet
  • Predstavnica mladih | Socijalna radnica

Osobne informacije

Diplomirala socijalni rad na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2023. godine, s kvalitativnim istraživanjem "Odstupajuća ponašanja u online video igrama iz perspektive adolescenata". Tijekom studija razvila je profesionalni i istraživački interes za digitalnu dobrobit djece i mladih, osobito u području gaminga. U svojem djelovanju nastoji polaziti iz paradigme smanjenja rizika, kao i perspektive koja afirmira gaming kod mladih.