Krešimir Vinšćak
  • 11/10/2023
  • Vikarijat Osijek, Dvorana CSC-1

Abeceda sigurnosti cloud aplikacija i cloud platformi

Kako pristupiti dizajniranju arhitekture cloud aplikacija? Kako pohvatati beskonačan niz akronima koji se vrte u industriji? Kako upravljati sigurnošću i rizicima u okolini koja nije pod našom kontrolom? Što je 4C model sigurnosti cloud okolina? Predavanje će poći kroz sigurnosne zahtjeve u kompletnom životnom ciklusa aplikacija baziranih na cloudu, koje strategije i metode se koriste kako bi se mitigirali rizici i podigla razina sigurnosti.